Co warto wiedzieć na temat umowy pożyczki prywatnej?

Zaciąganie prywatnej pożyczki wiąże się z koniecznością zawarcia stosownej umowy. Powinna ona być zgodna z prawem, a także zawierać wszystkie konieczne elementy. Wbrew pozorom jest to dość złożony temat, któremu warto się przyjrzeć. W końcu każdy z nas albo zaciągał prywatną pożyczkę, albo ma zamiar zrobić to w przyszłości. Co warto wiedzieć na ten temat?

Czym jest umowa pożyczki?

Umowa pożyczki to nic innego jak umowa, która mówi o przeniesienie pieniędzy czy też konkretnej rzeczy z jednej strony na drugą. Z kolei ta druga strona jest zobowiązana do oddania konkretnej kwoty, czy też rzeczy określonej co do danego gatunku, po upływie czasu, jaki jest ustalony właśnie w tej umowie. Mało kto wie, jednak umowa pożyczki pieniędzy jest najczęściej zawierana z wszystkich umów w całym obrocie gospodarczym. Co więcej, jest to niezwykle prosta czynność kredytowa, dlatego z pewnością spora część z nas będzie miała z nią do czynienia w trakcie swojego życia.

Formy umowy pożyczki

Umowa pożyczki należy do tak zwanej grupy umów konsensualnych. Co to oznacza? Mówi nam to, że do jej zawarcie potrzebne jest tylko i wyłącznie zgodne oświadczenie jednej, jak i drugiej strony. Czym to skutkuje? Oczywiście tym, że taka umowa będzie ważna, nawet kiedy posłużymy się formą ustną. Nie możemy jednak zapomnieć, że chęć jej zawarcia, powinna zostać przedstawiona w pełni zrozumiale. Wyjątkiem od tej reguły pożyczki na kwotę, która przekracza tysiąc złotych, gdyż wedle polskiego prawa muszą one być zawieranie w pisemnej formie. Mimo tego, że umowa pożyczki prywatnej może zostać zawarta w formie ustnej, to pisemne rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze. W przypadku, gdy dojdzie do sporu między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, to podpisany dokument będzie niepodważalnym dowodem.

umowa pożyczki prywatnej

Jakie elementy powinny znaleźć się na umowie pożyczki prywatnej?

Poprawnie sporządzona umowa pożyczki będzie zawierała konkretne punkty. Jakie?

  • Data oraz miejsce zawarcia umowy;
  • Przedmiot umowy. W umowie należy jasno wskazać przedmiot danej pożyczki. W przypadku, gdy są to pieniądze, kwota powinna zostać podana słownie oraz cyfrowo wraz z walutą. W tej części dokumentu trzeba również określić okres spłaty;
  • Strony umowy wraz z danymi. Kiedy mamy do czynienia z osobą prawną, konieczne jest zawarcie całkowitej nazwy firmy wraz z adresem jej siedziby, a także numery KRS, REGON oraz NIP. Z kolei w przypadku, gdy jedną stroną jest osoba fizyczna, należy podać jej imię i nazwisko, numer paszportu, czy też dowodu osobistego oraz miejsce zamieszkania;
  • Warunki zwrotu. W tej części dokumentu konieczne jest zawarcie zapisu, który będzie określał sposób zwrotu pożyczki. Może to być przelew na konto bankowe, czy też forma gotówkowa. Ponadprogramowym zapisem są również klauzule, które mówią, czy spłata będzie odbywać się jednorazowo, czy w ratach, a także pozostałe odnoszące się do oprocentowania oraz prowizji;
  • Warunki odstąpienia od umowy. Tutaj należy określić, w jakim wypadku strona może odstąpić od umowy;
  • Podpisy stron. Mają za zadanie potwierdzić, że zarówno jedna, jak i druga strona zgadza się na konkretne warunki.

W jakich wypadkach umowa pożyczki nie jest ważna?

Oczywiście istnieje kilka sytuacji, w których umowa pożyczki nie będzie ważna. Kiedy? Jedną z sytuacji jest moment, gdy zapisy zawartej umowy nie są zgodne z prawem, jakie obecnie obowiązuje w naszym kraju. Przykładem takiej sprawy mogą być niezgodności z zapisami odnoszącymi się do ustawy antylichwiarskiej.

Czy można odstąpić od umowy pożyczki prywatnej?

W niektórych wypadkach poza samym zmienieniem zapisu umowy, możliwe jest od niej zupełne odstąpienie. Według przepisów każdy obywatel może odstąpić od umowy pożyczki, jaka została zawarta w ciągu dwóch tygodni, czyli czternastu dni od jej zawarcia. W przypadku, gdy zdecydujemy się na taki ruch, nie będziemy zmuszeni podawać konkretnego powodu, dlaczego tak postąpiliśmy. Warto także wspomnieć, że jeśli zamierzamy zawrzeć pożyczkę prywatną, możemy skorzystać z dostępnych w sieci wzorów umów, które nam w tym pomogą.

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.